Онлайн магазин с фар.com

Информация свързана с онлайн магазините

Търговски трикове

Според психолозите в сферата на маркетинг и реклама, продажбите са онова, което в голяма степен се залага на добрият успех на бизнеса. В тази роля от значение се оказват и търговските трикове, а както в реалния магазин, така и в онлайн магазина те са подготвяни от специалисти. Те действат на психиката на потребителя и провокират силно интереса му.

Разликата в онлайн пазаруването не е голяма, поради факта, че в съвременният свят, всеки прибягва главно към нея. Последното обяснява и големия % от приложени търговски трикове.

Да вземем под внимание и факта, че 40% от потребителите са по-склонни да се въздържат и 60% от потребителите се подават на всякакви манипулации с надписи от типа на: „Ниски цени“; „Оферти“; „Евтино“; „Промоции“; „Намаления“ и т.н.

Това обяснява и голямата част от реализиране на печалби, които не са планувани.

Отново по мнение на специалистите, онлайн потребителя е склонен да купи нещо в Интернет, дори, в случаите, когато няма особена нужда от него. Това се обяснява от зависимостта му към, атрактивните надписи и изложения на стоки и услуги.

Пазаруването онлайн е примамващо и споходено с изскачащите прозорци: „Вземи две на цената на едно…“; „Избери безплатно…“; „Грабни подарък…“. Всички те са често срещано явление и отново с психо атака.

По-голям дял от закупените продукти се дължи и на едно или две внушения, чиито разходи не са били включени в смисъла за пазаруване преди това.

Върху импулсивност или спонтанност се дължи и успеха на продажбите.

Голяма група от хора посвещават своите знания и умения в области, като реклама, маркетинг и психология. Тяхна е идеята стоки и услуги в реалния магазин да са подреждани по определен стереотип. Така сравнени с онлайн магазините, стоки и услуги, също си имат своите изисквания за да бъде психо-атаката по-надеждна.

Проектиране, обзавеждане и позициониране на всеки един детайл в онлайн магазина има своята решаваща роля за бъдещите продажби.