Онлайн магазин с фар.com

Информация свързана с онлайн магазините

Право на избор в е-бизнеса

Когато имате ясна идея за развитие на онлайн бизнес нещата следват собствения си ход, в противен случаи именно от него следва и да се започне.

Изборът зависи от ресурси, с които се разполага, а именно до каква степен можете да се справите с конкретните задачи.

В случай, че сте фирма, чиято дейност са стоки свързани с информационни технологии, то времето, което ще е нужно да се конфигурирате на подходящ сървър и да намерите доставчик на Интернет услуги, както и да инсталирате системния софтуер няма да са много. Наемането на външна фирма по създаване на проект за самия уеб сайт не е сложна задача.

В случаи, че сте фирма, която се занимава изцяло с търговия на стоки, най-ефективният начин за вашият онлайн бизнес ще е, чрез фирма, която да ви контрактира всички желани услуги.

Тук е мястото и да уточним, че фирма, която да се занимава изцяло и с всички типове услуги не може да се намери. Всяка отделна такава е специализирана в конкретната област. Ето, защо едни предлагат само имена за домейни или цифрови сертификати, други Интернет услуги и хостинг, а трети предлагат сървъри, компютри и комуникационно оборудване, за четвърти остава инсталация на приложен или системен софтуер, а при пети фирми дейността се свежда в проектиране и разработване на уеб сайтове за електрона търговия.

Има комплексно извършващи всички услуги фирми. Тяхната задача се свежда до това да помогнат на начинаещия онлайн търговец, намирайки най-изгодната за него оферта, в случая доставчиците на услуги. Тези фирми са наричани системни интегратори. Те са насочени към различни технологии и продукти, които са в единна работеща система. След изпълнение на задачата те предоставят на клиента информацията го обучават сам да работи.